Dana Digitalisasi dan Automasi PKS: Bantuan buat PKS saat memerlukan

Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) adalah penggerak ekonomi di hampir setiap negara. Di Malaysia, PKS merangkumi 98.5% (hampir satu juta) daripada semua perniagaan dan menyediakan 66.2% daripada jumlah pekerjaan pada tahun 2018.

Akibat dari wabak COVID-19 yang melanda, banyak perniagaan terhenti. Ada usahawan yang menceburkan diri dalam e-dagang untuk menjual barang dan perkhidmatan mereka dan ada juga yang mengubah arah perniagaan sepenuhnya, hanya untuk bertahan.

Bagi membantu PKS yang terkesan akibat wabak, Bank Negara Malaysia (BNM) telah memperuntukkan RM3.3 bilion di bawah dana khas hanya untuk PKS. Dana ini bertujuan untuk memberikan sokongan kepada PKS dalam melanjutkan perniagaan mereka, melindungi pekerjaan dan mendorong pelaburan domestik.

Tiga kemudahan pembiayaan ditawarkan di bawah dana khas ini, iaitu Kemudahan Bantuan Khas (SRF), Agrofood Facility (AF), dan Kemudahan Pembiayaan Digitalisasi dan Automasi PKS (ADF). Dalam artikel ini, kami akan memberi tumpuan kepada ADF.

Sejumlah RM300 juta telah diperuntukkan kepada dana ADF, sebagai insentif bagi PKS untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan dengan mengotomatisasi proses dan operasi digitalisasi.

Pembiayaan sehingga RM3 juta ada diperuntukkan untuk setiap PKS yang layak, ini ditakrifkan sebagai syarikat dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh rakyat Malaysia. Tempoh bayaran balik berjangka masa hingga 10 tahun dengan kadar pembiayaan 4.00% per tahun, kemudahan ini dapat digunakan untuk pembelian mesin, peralatan pengeluaran, dan peralatan ICT termasuk perisian, perkakasan, penyelesaian dan perkhidmatan IT, serta aset tidak ketara lainnya. Walau bagaimanapun, ADF tidak dapat digunakan untuk membiayai semula kemudahan yang sedia ada.

PKS boleh memohon pembiayaan ADF bermula dari 6 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020. PKS yang layak boleh memohon terus ke institusi kewangan yang mengambil bahagian yang terdiri daripada bank perdagangan, bank Islamik dan institusi kewangan pembangunan yang dikawal selia oleh BNM. Bank yang mengambil bahagian termasuk Affin Bank, SME Bank dan BSN. PKS juga boleh membuat permohonan secara dalam talian melalui platform rujukan pembiayaan perniagaan di imsme.com.my.

Sementara itu, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) telah memulakan kempen #DigitalvsCOVID, yang menghubungkan PKS tempatan dengan pelbagai syarikat teknologi yang menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan digital.

Untuk membantu PKS dalam perjalanan digitalisasi mereka sambil beradaptasi dengan pekerjaan jarak jauh selama tempoh PKP, sejumlah 80 syarikat teknologi, termasuk syarikat pemasaran digital, penyedia ruang kerja maya, dan penyedia penyelesaian fintech, menyediakan perkhidmatan mereka baik secara pro bono atau dengan potongan harga . Untuk senarai lengkap syarikat yang mengambil bahagian dalam inisiatif ini, sila lawati: https://mdec.my/home/c19techrelief/

PKS digalakkan untuk menggunakan kemudahan dan bantuan ini untuk memulakan perjalanan automasi dan digitalisasi mereka, sambil menghadapi ketidakpastian iklim ekonomi PKP dan pasca-PKP.

0 Comments

Leave a Comment